Lån för företag

I ett företag kan det ibland finnas en brist på likvidia medel. Pengaflödet i ett företag är ofta livligt och det kan snabbt behövas pengar för att betala löpande utgifter. Oavsett vad pengarna ska användas till är det många företag som är i behov av ett företagslån. Med andra ord är det väldigt vanligt med företagslån och dessutom är det relativt enkelt att få ett lån beviljat.

Nedan ska vi gå igenom vad som gäller vid lån för företag, vilka företag som kan ta lån samt vilka typer av lån det finns.

Vilka företag kan ta lån?

För att ett företagslån ska beviljas måste långivarens villkor uppfyllas, som varierar beroende på vilken företagsform som är aktuell. Till exempel räknas ett aktiebolag som egen juridisk person.

Följande företag kan ansöka om lån:

  • Aktiebolag
  • Handelsbolag
  • Kommanditbolag
  • Enskild firma
  • Ekonomisk förening

Olika banker och långivare har olika villkor för att ett företag ska beviljas lån. För aktiebolag är det till exempel ett vanligt krav att det ska ha varit verksamt under minst 1-2 år. Därtill kollar banker och långivare på vad företaget omsätter. För ett företagslån i en enskild firma kollar man även firmatecknarens privata ekonomiska situation.

Blancolån och kontokredit

Det finns i huvudsak två olika typer av företagslån: blancolån och kontokredit. Nedan ska vi titta lite närmare på vad dessa två typer av lån innebär.

Blancolån

Blancolånet fungerar som fungerar på samma sätt som för privatpersoner. Det finns ingen skyldighet för företaget att styrka säkerhet för lånet genom exempelvis pant eller egendom utan det är istället företagets kreditvärdighet som ligger till grund för lånet. Ju bättre lönsamhet och soliditet företaget har, desto större är chanserna för att lånet beviljas. Är utsikterna bra kan företaget till och med erbjudas fördelaktig ränta. Dock brukar banker och kreditinstitut kräva ägarborgen och en företagsinteckning.

Ett blancolån innebär att företaget snabbt får tillgång till en större summa likvida medel, vilket kan passa utmärkt till exempel i samband med en viktig investering. Företag som istället är ute efter större flexibilitet i den löpande verksamheten kan vara i behov av en kontokredit.

Kontokredit

Kontokrediten kopplas till ett transaktionskonto och när likviderna är förbrukade aktiveras krediten. Det kan vara en trygghet att ha tillgång till ifall egna fakturor ännu inte blivit betalda och det finns leverantörsfakturor att betala.

Krediten som utnyttjas är räntebaserad och därtill utgår en avgift för kontokreditens fortsatta tillgänglighet. Kontokredit är en bra lösning för företag som ofta binder upp stora belopp i kundfakturor till ett mindre antal kunder.

Företagslån liknar privatlån

En skillnad mellan att ansöka privatlån och ansöka om ett företagslån är att man för ett företagslån måste anordna med ägarborgen och företagsinteckning. Dock är inte ansökningsprocessen särskilt komplicerad. Hos vissa banker och långivare är det möjligt att ansöka direkt via webben, men hos de mer etablerade bankerna krävs normalt ett besök på ett bankkontor.

Vad beträffar beloppen och återbetalningstiderna så fungerar ett företagslån som ett privatlån. Vanligtvis är det möjligt att låna mellan 30 000 – 300 000 kronor under en låneperiod på ungefär 12-60 månader.

Fakturabelåning kan vara en bra lösning

Fakturabelåning är ett alternativ till företagslån, vilket innebär att kundfakturorna belånas. På det sättet får man in pengar snabbt och man behöver inte vänta på att fakturorna ska bli betalda. Att sälja sina fakturor till en bank eller kreditinstitut på det här sättet medför dock en extra avgift för företaget. Men finns det inga ekonomiska tillgångar i företaget kan den här typen av lösning vara nödvändig.